Община Велико Търново
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг
Дългосрочен: BBB- 04-02-2021 05-02-2021
Перспектива: стабилна 04-02-2021 05-02-2021
Краткосрочен: A-3 04-02-2021 05-02-2021
Рейтинг по национална скала
Дългосрочен: A (BG) 04-02-2021 05-02-2021
Перспектива: стабилна 04-02-2021 05-02-2021
Краткосрочен: A-1 (BG) 04-02-2021 05-02-2021