Warmińsko-Mazurski F. „P. K.” Sp. z o.o.
    Дата на Рейтингов комитет Дата на публикация
Кредитен рейтинг 
Дългосрочен: A (о) 30-07-2017 30-07-2017
Перспектива:   30-07-2017 30-07-2017
Краткосрочен: A-1 (o) 30-07-2017 30-07-2017
(о) - оттеглен